ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

S・A・ドゥーゼ

S. A. Duse

1873-1933 Sweden
Authors List

(Samuel August Duse)

Novel

『夜の冒險』 Det nattliga aeventyret (1914)

『生ける宝冠 -怪奇探偵』 Stilettkaeppen (1913)

『毒蛇の秘密』 Cobra-mysteriet (1919)

「夜の謎」 Nattens gaata (1922)

in Complete

「スペードのキング」 Spader kung (1915)

「四枚のクラブのー」 De fyra kloeveressen (1918)

「夜の冒険」 Det nattliga aeventyret (1914)

「スミルノ博士の日記」 Doktor Smirnos dagbok (1917)

「スミルノ博士の日記」

「夜の冒険」

「生ける宝冠」 Stilettkaeppen (1913)

Update:2022