ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

マルセル・グリオール

Marcel Griaule

1898-1956
Authors List
Nonfiction/Etc.

『世界の探険家』

『青い狐 -ドゴンの宇宙哲学』 Le renard pale

『水の神 -ドゴン族の神話的世界』 Dieu d'eau

Update:2023