ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

出版社索引(Publisher Index)

Publisher Top
角川書店(Kadokawa Shoten) 2020
河出書房新社(Kawade Shobo ShinSha) 2020
偕成社(KaiseiSha) 2020
柏書房 2020
開文社出版(KaibunSha Shuppan) 2020
学生社(GakuseiSha) 1997
開文社(KaibunSha) 1909-1967
改造社(KaizoSha) 1919年(大正8年)-1952(昭和27)
鎌倉書房(Kamakura Shobo) 1941(昭和16)-1995
酣燈社(KantoSha) 1946-2016
カバヤ児童文化研究所 1952(昭和27)-1954(昭和29)年
韓国書籍センター 1970-1975
凱風社 1976-2017
海苑社(KaienSha) 1990-2014
紀伊國屋書店(Kinokuniya Shoten) 2018
求龍堂(Kyuryudo) 2017
金の星社(Kin no Hoshi Sha) 2020
共立出版(Kyoritsu Shuppan) 2017
ぎょうせい 2002
近代映画社(Kindai EigaSha) 2013
近代社 1956
奇想天外社(Kiso TengaiSha) 1974(昭和49)-1990(平成2)年
群像社(GunzoSha) 2018
グラフィック社(Graphic-sha) 2018
くもん出版(Kumon Shuppan) 2019
黒白書房(Kuroshiro Shobo) 1936
久保書店(Kubo Shoten) 1987
勁草書房(Keiso Shobo) 2018
幻戯書房(Genki Shobo) 2002-
幻冬舎(GentoSha) 2014
現代企画室(Gendai Kikakushitu) 2018
現代思潮社(Gendai ShichoSha) 2013
渓水社(KeisuiSha) 2019
慶應義塾大学(Keio University)
幻想文学会出版局*
現代出版社(Gendai ShuppanSha) 1970
勁文社(KeibunSha) 2001
元々社(GengenSha) 1954(昭和29)-1957(昭和32)年
現代社(GendaiSha) 2015
研文出版*
研究社出版(KenkyuSha Shuppan) 2001
月刊ペン社(Gekkan Pen Sha) 1968(昭和43)-1983(昭和58)
講談社(KodanSha) 2020
光文社(KobunSha) 2020
国書刊行会(Kokusho Kankohkai) 2020
恒文社(KobunSha) 2003
工作舎(KousakuSha) 2010
国文社(KokubunSha) 2010
こぐま社(KogumaSha) 2017
国土社(KokudoSha) 2019
小峰書店(Komine Shoten) 2020
光人社(KojinSha) 2019
行路社(KohroSha) 2018
ごま書房(Goma Shobo) 2009
公論社(KoronSha) 1998
弘文堂(Kobundo) 2000
高文社(KobunSha) 1963
国民文庫刊行会 1936
ゴルゴオン社 1973
Update:2023