ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

オーギュスト・ル=ブルトン

Auguste Le Breton

1913/ 2/18-1999/ 5/31 France
Authors List
Novel

『男の争い』 Du rififi chez les hommes (1957)

『シシリアン』

Nonfiction/Etc.

『無法の群れ -フランス暗黒街の回想』 Les Pégriots (1973)

Update:2021