ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

ピェール・ギュヨタ

Pierre Guyotat

1940-
Authors List
Novel

『五十万人の兵士の墓 -反乱の雅歌篇』

『エデン エデン エデン』 Eden, Eden, Eden

Short Fiction

「『売淫』より」

Update:2021