ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

リカルド・リー

Ricardo Lee

Authors List
Short Fiction

「タタン、フレディ、セニョン爺さん その他の登場人物」 Si Tatang, si Freddie, si Tandang Senyong at iba pang mga Tauhan ng Aking Kuwento

Update:2022