ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

イワン・ミンチョフ・ヴァーゾフ

Ivan Minchov Vazov(Иван Минчов Вазов)

1850- Bulgaria
Authors List
Novel

『桎梏(しっこく)の下で』 Под иgото

Short Fiction

「ヨッツォじいさんが見ている」

「帰ってきますか?」 Ибе лц?

Update:2020