ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

F・シュテルンベルク

Fritz Sternberg

1895-
Authors List
Nonfiction/Etc.

『試練の上に立つ資本主義と社会主義』

『マルクスと現代』

Update:2020