ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)

G・K・コトシーヒン

Grigorii Karpovich Kotoshikhin

-1667
Authors List
Nonfiction/Etc.

『ピョートル前夜のロシア -亡命ロシア外交官コトシーヒンの手記』 O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixhajlovica

Update:2020