ameqlist 翻訳作品集成(Japanese Translation List)
サイト内検索

アレクサンドル・チャヤーノフ

Aleksandr Vasil'evich Chaianov

1888-1939
Authors List
Novel

『農民ユートピア国旅行記』

Short Fiction

「ベネジクトフ -あるいは、わが人生における記憶すべき出来事(博物学者Xによって書かれたロマンティックな中編小説)」 Венедиктов(Venediktov, Ili Dostopamyatnye Sobytiya Zhizni Moei)

AmeqList since 1996 Update:2018/ 9